Nr. 4/21: Ulikheter i lærerstatistikk

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-655-1 / ISSN: 1892-7661
​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt i problemstillingen Hva er de viktigste årsakene til at lærerstatistikken gir ulikt uttrykk av lærerkvalifikasjonen i skolen?