Nr. 2/21: Effektivitet og effektiviseringspotensialet i vann- og avløpsorganisasjoner

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-648-3 / ISSN: 1892-7661
​Vann- og avløpssektoren har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og står foran store investeringer i de kommende årene. Det er derfor viktig for bransjen som helhet å allokere ressursene mest mulig effektivt. Et naturlig steg på veien mot effektiv ressursbruk er å etablere målinger av effektivitet, slik at effektiviseringspotensialet kan identifiseres. Denne rapporten beskriver hvordan slike effektivitetsmålinger kan gjennomføres på tvers av sektoren, og presenterer resultater for effektivitetsanalyser av vann- og avløpssektoren i 2018.