Nr. 6/20: Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
ISBN: 978-82-7570-637-7 ISSN: 1892-7661

​Et hovedformål med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i økonomiske rammebetingelser mellom kommuner. De to viktigste elementene i inntektssystemet som bidrar til utjevning er skatte- og utgiftsutjevningen. Formålet med skatteutjevningen er å utjevne forskjeller i skatteinntekter, mens utgiftsutjevningen kompenserer for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Denne rapporten er relevant for utgiftsutjevningen i inntektssystemet.