God kostnadskontroll i statlige prosjekter

Bidragsytere
Publisert i
Stat og styring
Publiseringsår
2022

Alle budsjettsprekkene i offentlige byggeprosjekter kan gi inntrykk av at det er dårlig kontroll med kostnader i Norge. Men slik er det ikke nødvendigvis.

Et enkelt mediesøk gir flere saker om betydelig kostnadssprekk i statlige prosjekter. Eksempler her er tydeligst i prosjektenes tidlige fase; Fornebubanen med en anslått kostnadsøkning på 8 milliarder fra vedtatt ramme, UiOs Livsvitenskapsbygg, som antas å bli 5 milliarder dyrere enn opprinnelig budsjett, eller kampflybasen på Evenes, som nylig har fått en prislapp som er over 4 milliarder høyere enn opprinnelig ramme. Til sammen kan disse eksemplene tegne et ganske så dystert bilde av offentlige prosjekter, men om man løfter blikket fra enkelttilfellene, hvordan er egentlig kostnadskontrollen i porteføljen av statlige prosjekter?