Logg på
Forside Avdelinger Hopp over navigasjonskoblingerMangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

​Vi arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltak​else omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne.

Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.

Sentrale forskningstema:

  • Funksjonshemming og samfunn
  • Innvandring, integrering og flyktningrelaterte tema
  • Utdanning og skole
  • Barn, familie og barnevern
  • Velferdspolitikk og levekår


Vi er opptatt av at forskningen vår skal ha politisk relevans og bidra til forbedringer av både velferdsordninger og samfunnsmessige vilkår for grupper som faller utenfor. Formidling av forskning til både forskerkolleger, myndigheter, praksisfelt og befolkningen som helhet er derfor en viktig del av forskningsprosessen.

Forskergruppen vår representerer en bred samfunnsvitenskapelig kompetanse med bakgrunn i sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi, sosialantropologi og filosofi.

Our research relates to social welfare, inclusion policies and groups at risk of marginalization and/or social exclusion. Realization of policy ideals, ethnic diversity, marginalization processes, and living conditions of groups at risk are important themes or points of departure for our research activities.

Main research areas:
  • Disability and society
  • Immigration and integration
  • Education
  • Children, family and child welfare
  • Social welfare policies and living conditions of groups at risk

We are an applied research unit where policy relevance and relevance to the improvement of social welfare arrangements and social conditions for groups at risk are high on our agenda. Dissemination of research results to the scientific community, authorities, practitioners and the public at large are thus a part of the research process.

Our research group is interdisciplinary within social sciences, including people with background in sociology, health sciences, social work, disability and society, education, psychology, social anthropology and philosophy.

Vis RSS-feed

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning