Logg på
Forside Avdelinger Skip Navigation LinksMangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

​Vi arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltak​else omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne.

Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.

Sentrale forskningstema:

 • Funksjonshemming og samfunn
 • Innvandring, integrering og flyktningrelaterte tema
 • Utdanning og skole
 • Barn, familie og barnevern
 • Velferdspolitikk og levekår


Vi er opptatt av at forskningen vår skal ha politisk relevans og bidra til forbedringer av både velferdsordninger og samfunnsmessige vilkår for grupper som faller utenfor. Formidling av forskning til både forskerkolleger, myndigheter, praksisfelt og befolkningen som helhet er derfor en viktig del av forskningsprosessen.

Forskergruppen vår representerer en bred samfunnsvitenskapelig kompetanse med bakgrunn i sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi, sosialantropologi og filosofi.

Our research relates to social welfare, inclusion policies and groups at risk of marginalization and/or social exclusion. Realization of policy ideals, ethnic diversity, marginalization processes, and living conditions of groups at risk are important themes or points of departure for our research activities.

Main research areas:
 • Disability and society
 • Immigration and integration
 • Education
 • Children, family and child welfare
 • Social welfare policies and living conditions of groups at risk

We are an applied research unit where policy relevance and relevance to the improvement of social welfare arrangements and social conditions for groups at risk are high on our agenda. Dissemination of research results to the scientific community, authorities, practitioners and the public at large are thus a part of the research process.

Our research group is interdisciplinary within social sciences, including people with background in sociology, health sciences, social work, disability and society, education, psychology, social anthropology and philosophy.

Vis RSS-feed
Vis RSS-feed
 • Beate Wold Hygen
  Seniorforsker
  Tlf. 918 97 720 /E-post
 • Berit Berg
  Forsker 1
  Tlf. 982 91 182 /E-post
 • Christian Wendelborg
  Forsker 1 / Forskningsleder
  Tlf. 911 06 644 /E-post
 • Gro Ulset
  Forsker 2
  Tlf. 996 04 291 /E-post
 • Gunhild Tøndel
  Forsker 2
  Tlf. 992 50 660 /E-post
 • Håkon Leiulfsrud
  Forsker 1
  Tlf. 954 04 299 /E-post
 • Ida Fjærestad Utmo
  Forskningsassistent
  Tlf. 480 30 857 /E-post
 • Ingrid Holmedahl Hermstad
  Forsker 3
  Tlf. 994 07 866 /E-post
 • Ingunn Dahler Hybertsen
  Seniorforsker
  Tlf. 920 60 272 /E-post
 • Jan Tøssebro
  Forsker 1/Forskningsleder
  Tlf. 909 54 123 /E-post
 • Joakim Caspersen
  Forskningssjef
  Tlf. 990 19 380 /E-post
 • John Wrench
  Professor II
  Tlf. +45 519 79 762 /E-post
 • Kurt Idar Løkke Elvegård
  Forsker 3
  Tlf. 932 97 747 /E-post
 • Lena Catherine Lossius Westby
  Forsker 2
  Tlf. 915 54 093 /E-post
 • Mari Bore Øverland
  Forsker 3
  Tlf. 988 19 546 /E-post
 • Marko Valenta
  Forsker 1
  Tlf. 975 341 62 /E-post
 • Melina Røe
  Seniorforsker
  Tlf. 99 01 25 45 /E-post
 • Odd Morten Mjøen
  Forsker 2
  Tlf. 952 93 114 /E-post
 • Patrick Kermit
  Forsker 1
  Tlf. 980 18 017 /E-post
 • Rebekka Bruteig
  Forskningsassistent
  Tlf. 941 72 212 /E-post
 • Siri Mordal
  Forsker 3
  Tlf. 928 70 710 /E-post
 • Stian Thoresen
  Seniorforsker
  Tlf. 902 89 858 /E-post
 • Stina Svendsen
  Forsker 3
  Tlf. 975 33 461 /E-post
 • Thomas Dahl
  Forsker 1
  Tlf. 982 91 181 /E-post
 • Trond Hallgeir Buland
  Seniorforsker
  Tlf. 476 86 674 /E-post
 • Turid Sætermo
  Seniorforsker
  Tlf. 957 77 924 /E-post
 • Veronika Paulsen
  Forsker 1/ Forskningsleder
  Tlf. 970 73 357 /E-post

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning