Nylig avsluttet

Oppfølgingsstudie av nytt integrert institusjonstilbud mellom barnevern og helse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
01.03.2021 - 01.04.2024
Prosjektets økonomiske ramme
kr 4 000 000,-

I 2018 ble det opprettet to barnevernsinstitusjoner med integrert oppfølging fra barnevern og psykisk helsehjelp. Målet med disse institusjonene er å gi ungdom med stort behov for psykisk helsehjelp og langvarig oppfølging utenfor hjemmet et bedre tilbud. I disse institusjonene jobber både barnevernsansatte og helsepersonell.

NTNU Samfunnsforskning sammen med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – barnevern og psykisk helse ved NTNU (RKBU) skal evaluere disse institusjonene. Oppdraget er fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Evalueringen foregår i 2021-2024, med en sluttrapport i første halvdel av 2024.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med RKBU Midt-Norge ved NTNU (Institutt for psykisk helse).

Datainnsamlingen i prosjektet er avsluttet.