Stian Thoresen

Stian Thoresen er seniorforsker ved Mangfold og Inkludering. Han har arbeidet med forskings- og utviklingsprosjekter innenfor offentlig og privat sektor siden 2008 og har omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra ideelle organisasjoner, næringsliv, forvaltning og Forskningsrådet. Han har ledet flere prosjekter i Norge, Australia og Sørøst Asia. Både sosial og økonomisk integrasjon og gode overganger blant sårbare eller ekskluderte grupper er temamessige overbygginger for prosjektene han arbeid med.

Flere av prosjektene er relatert til overganger: fra skole til arbeid, familiehjem til eget hjem, og til voksenlivet. Disse prosjektene har først og fremst fokusert på unge voksne og ungdom med erfaringer fra barnevernet samt personer med funksjonshemming og/eller funksjonsnedsettelser.

Det er viktig å se enkeltpersonen, politikken og systemene som danner kontekster og arenaer for inkludering, mangfold, utenforskap, sårbarhet og overganger.

Publikasjoner