Flyktninger med store helseutfordringer : Bruk av helseinformasjon i arbeid med bosetting og kvalifisering

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
Utgangspunktet for denne rapporten er behovet for mer kunnskap om hvordan flyktningers helsemessige situasjon påvirker den videre flyktningprosessen.