Barn og unges medvirkning i spesialiserte hjelpetiltak. En kvalitativ studie av PMTO, MST og FFT

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-710-7 (web)

I denne studien er hovedformålet å fremskaffe kunnskap om barn og unges deltakelse og medvirkning i barnevernstiltakene Parent Management Training - Oregon (PMTO), Multisystemisk Terapi (MST) og Funksjonell Familieterapi (FFT), samt studere virkning av Multisystemisk Terapi – Family Integrated Transition (MST-FIT). Per i dag foreligger det lite forskning på spesialiserte hjelpetiltak hvor barn og unge involveres som informanter, og hvor man ser nærmere på deres erfaringer og oppfatninger av involvering og aktiv deltakelse i tiltakene, samt hvilken betydning medvirkning eventuelt kan ha for den opplevde virkningen av tiltakene. I denne rapporten presenteres hovedfunn fra delprosjekt 2, som er gjennomført som en kvalitativ intervjustudie, hvor vi har rettet oppmerksomhet nettopp på barn og unges medvirkning i de spesialiserte statlige hjelpetiltakene PMTO , MST og FFT.

For å få dypere innsikt i deres muligheter til medvirkning i tiltakene og også kunne ivareta mulige variasjoner av perspektiver, har vi intervjuet både barn, unge og foreldre/foresatte som har mottatt tiltakene og barnevernsansatte og terapeuter som tilbyr, iverksetter og utøver tiltakene. Det er utviklet mange forskjellige tilnærminger, modeller og definisjoner på medvirkning, deltagelse og involvering av barn og unge. Mulighetene til å medvirke vil være påvirket av asymmetriske maktforhold. I en barnevernkontekst er det viktig å erkjenne de asymmetriske maktrelasjonene mellom ansatte, foreldre og barn og unge. Disse er av betydning både i relasjon og samhandling mellom barnevernansatte og foreldre som er i kontakt med tjenesten, samt mellom voksne og barn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.