Marianne Haraldsvik

Marianne Haraldsvik er samfunnsøkonom og seniorforsker ved Senter for økonomisk forskning. Hun har bred erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Den faglige hovedtyngden er innenfor kommunaløkonomi og utdanningsøkonomi.

I den senere tid har hun jobbet med temaer innenfor offentlig økonomi som omhandler finansiering av offentlige tjenester og analyser av tjenestetilbud. Dette omfatter blant annet kommunenes inntektssystem, effektivitetsanalyser og produksjonsindeks. Hun har også erfaring fra utvalgsarbeid. I 2017-2018 var hun del av Livsoppholdsutvalget som utredet løsninger og modeller for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå. Hun leder Inntektssystemutvalget som har en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og skal levere sin utredning i 2022.

Publikasjoner