Nr. 4/23: Rekruttering av lærere ved norske skoler

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
978-82-7570-720-6

Dette prosjektet omhandler en undersøkelse av tilgangen på lærere i Norge. Prosjektet tar for seg både grunnskole og videregående opplæring. Det er gjennomført en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuundersøkelser med kommuner og fylkeskommuner. Konklusjonen fra undersøkelsene, skolene har svært varierende utfordringer med å rekruttere lærere. Variasjonen blir bestemt av geografi, trinn, fag, arbeidsmarked og lignende. De aller fleste skolene synes ikke det er veldig utfordrende å rekruttere de fleste stillinger gjennom hovedutlysningene med oppstart ved skolestart, men at det er mer utfordrende med stillinger som utlyses gjennom året.