Evaluering av KS`Led skole : Skolelederutvikling mellom rammeverk og skreddersøm

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-689-6
Denne rapporten evaluerer KS sin satsning på skolelederutvikling Led skole. Rammeverket for Led skole er utviklet av KS med et mål om lokale skreddersydde lederutviklingsprosjekter hvor skoleeier tar et større ansvar for utviklingen. KS involverte en rekke sentrale aktører i utviklingen av rammeverket, og innspill ble hentet fra ulike nettverk og forum innen sektoren. Led skole har deretter pågått siden 2018, og bakgrunnen for evalueringen er et ønske om å kunne videreutvikle Led skole i lys av erfaringer deltakerne har med opplegget.