Gudveig Gjøsund

Gudveig Gjøsund er sosiolog og seniorforsker ved Studio Apertura. Hun har arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor offentlig og privat sektor siden 2000, og har omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra industri, næringsliv, forvaltning og Forskningsrådet. Hun har også ledet flere prosjekter. Samhandlingsbasert organisasjonsutvikling er en temamessig overbygging for prosjektene hun arbeider med.

Prosjektene er relatert til sikkerhet, samfunnssikkerhet, helse, folkehelse og sårbare grupper. Fellesnevneren i prosjektene er organisatorisk utvikling og forbedring gjennom samhandling og helhetlige tilnærminger, som oftest gjennom bred forankring og medarbeiderdrevne prosesser.

Det å få aktører til å arbeide mot et felles mål gjennom felles forståelse og samhandling på tvers av avdelinger, fagdisipliner og sektorer er en rød tråd gjennom prosjektene. De siste årene har også samhandling på tvers av forvaltningsnivå, og oversettelse og implementering av lover og regler i ulike etater vært tilbakevendende problemstillinger.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.