Organisasjonen

NTNU Samfunnsforskning er et aksjeselskap. Instituttet er organisert i seks fagavdelinger. Hver fagavdeling ledes av en avdelingssjef som har resultatansvar for fag, økonomi og personal innen avdelingen. Den samlede virksomheten ledes av administrerende direktør. Instituttets ledergruppe utgjør administrerende direktør og avdelingssjefer. Instituttet har en felles administrasjon som yter stabs- og støttetjenester for virksomhetens drift og utvikling.

Ledelsen ved NTNU Samfunnsforskning AS:

Styret

Beslutninger i NTNU Samfunnsforskning tas av selskapets organer i samsvar med norsk lov, selskapets vedtekter og styrende dokumenter for øvrig. Selskapets eier utøver sin innflytelse gjennom generalforsamlingen iht. Aksjelovens bestemmelser. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og behandler de saker som fremgår av Aksjeloven og av selskapets vedtekter. Generalforsamlingen velger styre og styreleder.

Styret er selskapets høyeste utøvende organ, og kan kun overstyres av eierne på generalforsamling. NTNU er eier av NTNU Samfunnsforskning AS, og er følgelig selskapets generalforsamling.

Følgende personer utgjør styret i selskapet:

Leder

Arvid Hallén
Tidligere adm. direktør i Norges forskningsråd

Styremedlemmer:

Sigurd Eriksson
Biblioteksjef, NTNU Universitetsbiblioteket

Else Berit Skagen
Rektor, Dronning Mauds Minne Høgskole

Karianne O. Tung (ny digitaliserings- og forvaltningsminister i Regjeringen Støre fra 16. oktober 2023, og går derfor ut av styret)
Daglig leder, Trondheim Tech Port

Jostein Mårdalen
Avdelingsdirektør, Norges geologiske undersøkelse

Ansattes representanter i styret - styremedlemmer:

Styremøte september 2023, bak fra venstre: Jostein Mårdalen, adm. dir. Roger Lian, Christian Wendelborg, og Sigurd Eriksson. Foran: Karianne O. Tung (digitaliserings- og forvaltningsminister fra 16. oktober 2023, går derfor ut av styret), leder Arvid Hallén, Else Berit Skagen og Gudveig Gjøsund.

Varamedlemmer: