Odd Morten Mjøen

Odd Morten Mjøen er samfunnsviter og forsker 2 (20 %) ved avdeling for Mangfold og inkludering. Han er førsteamanuensis i helsevitenskap ved Institutt for psykisk helse ved NTNU. Han har doktorgrad i samfunnsvitenskap, fagretning sosialt arbeid fra NTNU med fokus på funksjonshemming og profesjoners møte med tjenestemottakere i kommunale helse- og omsorgstjenester og hvordan organisering av tjenestene påvirker tjenesteutøvelsen. Han har bred erfaring innen kvalitative metoder og har jobbet med ulike forskningsprosjekter der fellesnevneren har vært tema knyttet til tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, ofte med organisasjon og profesjoner som perspektiv.

Publikasjoner