Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-657-5
​Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede» som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i perioden 2019 – 2021.