Ansattes blikk i et annerledes hjem : Dilemmaer ved arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming

Bidragsytere
Publiseringsår
2018

​Ansatte i bofellesskap har ansvar for å realisere politiske idealer og faglige mål for personer med utviklingshemming gjennom sin faglige praksis. I bofellesskapet som beskrives i denne artikkelen, er hovedmålet med omsorgen å redusere utagering og bruk av tvang og makt ved hjelp av en relasjonell tilnærming.

Gjennom en kvalitativ studie utforskes dilemmaer ansatte opplever når faglig tilnærming endres. Begrepet «ansattblikk» brukes som redskap i analyser av ansattes faglige vurderinger og fokuserer på hvordan idealer og målsettinger former et individuelt og et kollektivt ansattblikk som utgangspunkt for handlingsberedskap og intervensjon i interaksjon med beboere.