Jan Tøssebro blir pensjonist og feires med eget seminar

NTNU Samfunnsforskning og NTNU inviterer til «Når politikken treffer bakken» på Digs tirsdag 8. november kl. 13.00. Det kommer innledere fra Sverige, Island og Norge.

Arrangementet, som har undertittelen «Funksjonshemmings- og velferdspolitiske forskningsutfordringer», skal feire Jan Tøssebros lange forskerkarriere ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU og ved NTNU Samfunnsforskning, hvor han også har vært direktør.

67-åringen blir pensjonist 1. november.

Innledere fra Sverige, Island og Norge bidrar med innlegg

Rannveig Traustadottir er nylig pensjonert professor i funksjonshemmingsforskning ved Islands Universitet, Reykjavik. Traustadottir startet sin tidlige karriere ved Syracuse University hvor hun arbeidet sammen med kjente forskere som Wolf Wolfensberger og Bengt Nirje. I de senere år har Traustadottir særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til rettigheter og Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Johans Sandvin
er professor i samfunnsvitenskap ved Nord Universitet og tidligere forskningsleder ved Nordlandsforskning. Sandvin har gjennom en lang karriere markert seg som funksjonshemmingsforsker og han har bidratt til feltet på en bred front. Hans store faglige produksjon spenner over både velferdspolitiske tema, teoretiske bidrag og empiriske studier blant annet av levekårene til mennesker med utviklingshemming.

Anders Gustavsson
er professor emeritus i pedagogikk ved Stockholms Universitet. Han har arbeidet en årrekke med problemstillinger knyttet til inkludering av funksjonshemmete og deres håndtering av multiple identiteter. Hans fokus har særlig vært mot hverdagslivet. Han er blant annet kjent for å utforske perspektivet som utviklingshemmete selv har på sitt hverdagsliv, som i boka «innifrån utanförskapet».

Odd Morten Mjøen er førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Han er tidligere leder for tegnspråktolkutdanningen i Trondheim og har vært rektor ved A.C. Møller skole for Døve. Mjøen skrev sin doktorgrad om det å motta helse- og sosialtjenester i eget hjem og har både ledet og deltatt i en rekke funksjonshemmingsforskningsprosjekter.

Sigrid Elise Wik er førsteamanuensis ved OsloMet, Institutt for rehabilitering og helseteknologi. Hennes primære interessefelt har vært ulike sider ved funksjonshemmetes tilknytning til arbeidslivet, eller manglende tilknytning. Hun har særlig undersøkt situasjonen for unge funksjonshemmete og deres møter med tiltaksapparatet. Hun har master i helsevitenskap og avla en Ph.d. i sosialt arbeid mens hun jobbet ved NTNU Samfunnsforskning.

Halvdagsseminar på Digs 8. november

Jan Tøssebro har i sin forskning studert de sosiale aspektene ved funksjonshemming, med særlig vekt på funksjonshemmedes livsvilkår og hvordan de påvirkes av de store velferdsreformene. Tøssebros forskning strekker seg over flere disipliner og har hatt stor betydning for utviklingen av sosialt arbeid, vernepleie, spesialpedagogikk og skole generelt.

Særlig viktig har forskningen vært for hvordan mennesker med funksjonshemming, deres familier og nettverk formes av samfunnets strukturer og reformer, og hvilke erfaringer dette skaper i livene deres. Jan Tøssebro har publisert et stort antall vitenskapelige artikler og bøker og har en sentral posisjon i det globale forskersamfunnet innenfor de feltene han har vært virksom.

For å markere Jan Tøssebros bidrag inviterer NTNU Samfunnsforskning og NTNU til fagseminar der ledende fagfolk og tidligere samarbeidspartnere, kollegaer og studenter presenterer sitt syn på hva Jan har bidratt med – og hvor forskningen på feltene bør utvikle seg videre.

Sted:
Digs, Peter Egges plass i Trondheim.

Tid:
Tirsdag 8. november kl. 13.00 - 16.00.

Seminaret er gratis, og du kan melde deg på her.

Påmeldingsfrist: Fredag 4. november kl. 12.00.

Arrangører:
NTNU Samfunnsforskning, Institutt for sosialt arbeid, NTNU og Geminisenteret Oppink.

Program

13.00 - 15.00

Rannveig Traustadottir, Universitetet på Island: «Reflections on 30 Years of Collaboration and Friendship»

Johans Sandvin, Nord universitet: «Spredte bilder fra etableringen av funksjonshemmingsforskning som felt i Norge»

Anders Gustavsson, NTNU Samfunnsforskning og Stockholms Universitetet: «Exploring the inclusion questions»

Pause

Odd Morten Mjøen, NTNU: «Helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming – Fra levekår til tjenestekvalitet»

Sigrid Wik
, OsloMet

Pause

15.15 - 16.00

Paneldebatt:
«Norske velferdsreformer og funksjonshemmingsfeltet – løsninger på jakt etter spørsmål?»

Deltagere: Anna Bjørshol, Bufdir, Berit Vegheim, Stopp diskrimineringen, Tom Tvedt, Norsk forbund for utviklingshemmede, Patrick Kermit, NTNU og NTNU Samfunnsforskning, Jan Tøssebro, NTNU Samfunnsforskning og Johans Sandvin, Nord universitet.

16.00 - 18.00

Mingling med bobler og tapas