Kurt Idar Løkke Elvegård

Kurt Elvegård har vært forsker ved Mangfold og Inkludering siden 2010. Forskningsfeltet hans er innen det velferdspolitiske området med hovedvekt på ulike former for vold, konflikt, kriminalitet og boligsosiale problemstillinger.

Forskningsprosjektene har for eksempel handlet om avdekking og håndtering av vold og overgrep mot utsatte voksne, kunnskap og samarbeid rundt kriminelle gjengangere, organisatoriske tiltak mot vold mot ansatte i NAV og bosituasjon for barnefamilier i kommunale boliger. Foruten av delta på forskning som er gjennomført ved avdelingen, har han vært prosjektleder eller prosjektansvarlig for en rekke forsknings- og evalueringsprosjekter.

Han er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, har etterutdanning innen blant annet veiledning og har arbeidserfaring innen rusfeltet, psykiatrien, arbeidsrettet oppfølging og barnevern. For tiden er han også PhD-kandidat ved NTNU hvor temaet er organisatoriske faktorer ved håndtering av vold mot ansatte.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.