Ingrid Holmedahl Hermstad

Ingrid Holmedahl Hermstad er pedagog med mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo, og er ansatt som forsker 3 ved avdeling Mangfold og inkludering. Hennes kompetanseområder er særlig organisasjonsteori og inkluderingsarbeid i skole og støttesystem, og bruk av kvalitative metoder.

Hermstad har blant annet bidratt på prosjekter som Inkludering på alvor, Håndtering og konsekvenser av koronapandemien i grunnskolen, International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2022, og Utprøving og forskning på modeller for inkluderende praksis på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Publikasjoner