Psykisk helsearbeid

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Med utgangspunkt i NTNU Samfunnsforsknings eierskap i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), har instituttet iverksatt en strategisk satsing for å styrke bruker- og tjenestenær forskningsaktivitet som skal understøtte NAPHAs kjerneoppdrag. Satsingen bygger også på behovet for å styrke forskningsbasert kunnskapsutvikling innen psykisk helsearbeid slik det uttrykkes i HelseOmsorg21.

Les mer om avdelingen
Se utvalgte prosjekter

Utvalgte prosjekter

Se flere prosjekter