– Jeg er så glad for at du har laget denne filmen. Gratulerer med en kjempeviktig film!

NTNU Samfunnsforskning-forsker Julia Hagen møtte filmskaper Ellen Ugelstad på Kosmorama. «The Recovery Channel» handler om bruken av tvang i norsk psykiatri.

– Jeg har selv jobbet som sykepleier i institusjonspsykiatrien hvor jeg var med på episoder hvor jeg tenkte at dette burde aldri skjedd. Jeg tenkte at sånn kan vi ikke ha det, sier NTNU Samfunnsforskning-forsker Julia Hagen.

I filmen er det en scene hvor flere behandlere i en psykiatrisk institusjon velger å bruke tvangsbelter for å få kontroll over en urolig og tilsynelatende livredd pasient.

Under samtalen etter filmen, hvor både Julia Hagen og regissør Ellen Ugelstad deltok, ble nettopp denne scenen diskutert.

Personalet i filmen diskuterer senere episoden på pauserommet på institusjonen, og de konkluderer med at de kanskje både gikk for tett på pasienten og for tidlig.

En hybrid mellom fiksjon og virkelighet

Evalueringen på pauserommet kan også oppsummere hele budskapet med filmen. Hvorfor blir det fortsatt brukt tvang i norske institusjoner og hva må vi gjøre for å unngå tvang?

Filmen er en hybrid mellom fiksjon og virkelighet. Scenen med tvangsbeltene og evalueringen etterpå er iscenesatt ved hjelp av skuespillere og personell om har erfaring med tvangsbruk.

«The Recovery Channel» er bygd opp som en nyhetssending med reportasjer, intervjuer og to nyhetsankere i studio.

Innslagene handler om bruken av tvang i norsk psykiatri, og det avdekkes hvordan institusjoner fratar enkeltmennesker autonomi og frihet. Etter at kameraet er slått av, får nyhetsankeret Randi kjenne hvor vanskelig det er å være pårørende til søstera Ylva, som sliter psykisk og nekter å ta imot hjelp.

Du kan lese mer om «The Recovery Channel» her.

Filmen har ordinær kinopremiere fredag 5. april.

Samtale på Kosmorama: Julia Hagen (til høyre) deltok i samtale om «The Recovery Channel» under filmfestivalen Kosmorama i Trondheim fredag 8. mars. Filmskaper Ellen Ugelstad til venstre. Foto: Vegard Y. Smevoll

– Vi må møte folk som har det vanskelig på en annen måte

Temaet er svært relevant for NTNU Samfunnsforsknings forskning på psykisk helsearbeid.

Avdelingen psykisk helsearbeid har prosjekter og prosjektplaner relatert til tvang, etikk, selvmordsforebygging og alternative forståelser og tilnærminger til psykiske vansker.

– Vi er veldig opptatt av at psykisk helsearbeid skal være individtilpasset og recoveryorientert, og hvordan vi kan finne alternativer til tvang, forteller Julia Hagen.

Forskeren setter stor pris på filmskaper Ugelstads initiativ.

– Jeg er så glad for at du har laget denne filmen. Gratulerer med en kjempeviktig film! Jeg tror den kan være med på å øke kunnskapen, både hos folk flest, de som skal hjelpe samt ledere og myndigheter som arbeider med dette. Vi må tenke nytt og møte folk som har det vanskelig på en annen måte, mener hun.

Også Ellen Ugelstads ambisjon er at den skal bidra til bevisstgjøring og endring.

– Derfor trenger vi også forskere som ser nærmere på denne tvangsbruken, sier hun.

Lurer du på noe mer? Ta kontakt!