Julia Hagen

Julia Hagen er ansatt som forsker i avdeling Psykisk helsearbeid. Hun har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har master- og doktorgrad i helsevitenskap. Forskningsprosjektene hun har hatt ansvar for har omhandlet erfaringer knyttet til behandling og omsorg for personer innlagt i psykiatriske døgnavdelinger som følge av suicidalitet. Hennes forskningsinteresser er ulike temaer knyttet til psykisk helsearbeid, fagfeltets kunnskapsgrunnlag, selvmordsforebygging i ulike kontekster, og recovery-orienterte praksiser.

Publikasjoner