Vil vite mer om livet i SFO etter ny rammeplan

NTNU Samfunnsforskning AS evaluerer den nye rammeplanen for SFO. Nå sender vi ut tre nye spørreundersøkelser, til SFO-ansatte, ledere i SFO og foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

SFO fikk ny rammeplan høsten 2021. Siden har NTNU Samfunnsforskning AS evaluert hvordan det går med innføringen av denne rammeplanen.

Og siden innføringen har det også skjedd mye med SFO. Fra høsten 2022, året etter at den nye rammeplanen trådte i kraft, ble SFO gratis for alle med halv plass på 1. trinn, eller halv pris for de med fullplass. Fra denne høsten er denne ordningen utvidet til å også gjelde 2. trinn.

I vår forskning på SFO kommer det frem at gratis kjernetid gjør det mer krevende å oppfylle kravene, fordi ressursen uteblir. Les gjerne mer om det i lenka.

Funnene førte også til en del medieoppslag, blant annet i Adresseavisen.

Faksimile Adresseavisen 14. september 2023

Vil høre fra de som er tettest på barna

For å vite mer om hvordan denne gratisordningen påvirker SFO-hverdagen, trenger forskerne på prosjektet mer hjelp fra de som sitter tettest på SFO-livet.

Nå sender vi ut tre nye spørreundersøkelser: Til SFO-ansatte, til ledere i SFO og til foreldre med barn med behov for ekstra tilrettelegging i skolen.

Undersøkelsen til foreldre er en oppfølging av undersøkelsen som ble sendt ut i 2018 om hvordan barn med behov for ekstra tilrettelegging opplever SFO-tilbudet.

NTNU Samfunnsforsknings forskere er spente på hvordan gratisordningen påvirker mulighetene til å jobbe med den nye rammeplanen. SFO har ikke hatt egen rammeplan før innføringen i 2021.

– Det er helt essensielt for prosjektet å vite mer om erfaringene til de som opplever livet i SFO til daglig, sier prosjektleder Joakim Caspersen (bildet, innfelt).

Spørreundersøkelsene kommer i tillegg til besøk og intervjuer på en rekke SFO-er rundt om i landet.

To rapporter allerede ute

Det er kommet to rapporter i prosjektet allerede. Ny rammeplan i SFO - Kartlegging av innføringen av ny rammeplan i SFO kom i 2022, og Evaluering av innføring av ny rammeplan for SFO: Delrapport 2 i år. Det har også vært arrangert webinarer og blitt laget informasjonsvideoer om prosjektet.

Alt kan ses igjen på SFO-prosjektets egen nettside, her: https://samforsk.no/prosjekter...

Her er lenke til de de tre undrøkelsene:

Til ledere i SFO: https://nettskjema.no/a/372894

Til ansatte i SFO: https://nettskjema.no/a/372906

Til foreldre til barn med ekstra tilrettelegging i skolen: https://nettskjema.no/a/371562

Prosjektleder