Logg på
Forside Hopp over navigasjonskoblingerOm oss

 Om oss

  

 

NTNU Samfunnsforskning er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, og med en tverrfaglig profil. Størstedelen av vår aktivitet berører velferdspolitiske tema, barns oppvekst, psykisk helse og spørsmål relatert til organisasjons- og næringsutvikling. Vi arbeider i nært samvirke med fagmiljøer ved NTNU og holder hus like ved universitetets campus på Dragvoll i Trondheim.
 
Aktiviteten er delt inn i fem forskningsavdelinger:
 
Vi har en tverrfaglig sammensatt stab av forskere, med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora. Vi arbeider på tvers av fagområdene der det kan gi gode synergier.

 

 

​NTNU Samfunnforskning AS ble etablert av NTNU i 2004. Etableringen var et ledd i en omorganisering av den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone, og er en videreføring av den tidligere stiftelsen Allforsk. Allforsk ble etablert i 1987, men med en forhistorie til tidlig i 1980-åra.

Hensikten med omorganiseringen var å etablere en organisasjon godt tilpasset det å gjennomføre forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.

NTNU Samfunnsforskning er et aksjeselskap heleid av NTNU.

 

​Nøkkeltall
Omsetning 2016: 90,1 millioner kroner
Antall årsverk 2016: 81,8
Medarbeidere desember 2016: 104 hvorav 62,5% kvinner


Omsettingsfordeling
Figuren viser hvordan omsettingen var fordelt i 2016.
oppdragsgivere2015.jpg
Basisbevilgninger 11%, Norges forskningsråd: 21%, Næringslivet: 9%, Offentlige kilder: 45% og Utlandet: 14%.

 
Ledelsen
Jan Tøssebro - Direktør
Kari Laupstad - Administrasjonssjef
Gro Irene Solberg - Økonomisjef
Berit Berg - Forskningssjef, Mangfold og inkludering
Lars Wichstrøm - Forskningssjef, Oppvekst og utvikling
Tonje C. Osmundsen - Forskningssjef, Studio Apertura


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning