Logg på
Forside Hopp over navigasjonskoblingerOm oss

 Om oss

 About us

NTNU Samfunnsforskning er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, og med en tverrfaglig profil. Størstedelen av vår aktivitet berører velferdspolitiske tema, barns oppvekst, psykisk helse og spørsmål relatert til organisasjons- og næringsutvikling. Vi arbeider i nært samvirke med fagmiljøer ved NTNU og holder hus like ved universitetets campus på Dragvoll i Trondheim.
 
Aktiviteten er delt inn i fem forskningsavdelinger:
 
Vi har en tverrfaglig sammensatt stab av forskere, med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora. Vi arbeider på tvers av fagområdene der det kan gi gode synergier.

​NTNU Samfunnsforskning (NTNU Social Research) is one of Norway’s largest research institutes within applied social sciences. Our research addresses issues related to welfare and marginalisation, human development, mental health, as well as topics related to innovation in organisations, trade and industries.

We collaborate closely with related research groups at NTNU (the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway) and are located next to the university campus at Dragvoll, Trondheim.
 
Our activities are distributed across five research units:
  • Studio Apertura conducts organisational research on themes such as organisational innovation, technological changes and working life, and safety and security.
  • Diversity and Inclusion (Mangfold og inkludering) conducts research on social welfare, in particular related to groups at risk of marginalisation. Central topics are immigration, disability, child welfare and education.
  • Human Development (Oppvekst og utvikling) conducts research on children’s psycho-social development with particular emphasis on their mental health, social development and competence.
  • CIRiS - Centre for Interdisciplinary Research in Space – conducts research and development related to human spaceflight, biology and technology. Human dependability and the synergies between Space Closed Life Support Systems and controlled agriculture are central themes.
  • NAPHA – Norwegian Resource Center for Community Mental Health – is responsible for dissemination and outreach activities to professionals in community services for adults with mental health difficulties.
 
NTNU Social Research has a multi-disciplinary profile and a staff of researchers with backgrounds in the social sciences, natural sciences, technology and humanities. We work across research units where this gives synergies.

​NTNU Samfunnforskning AS ble etablert av NTNU i 2004. Etableringen var et ledd i en omorganisering av den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone, og er en videreføring av den tidligere stiftelsen Allforsk. Allforsk ble etablert i 1987, men med en forhistorie til tidlig i 1980-åra.

Hensikten med omorganiseringen var å etablere en organisasjon godt tilpasset det å gjennomføre forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.

NTNU Samfunnsforskning er et aksjeselskap heleid av NTNU.

​NTNU Social Research was established by NTNU in 2004 as part of a restructuring of the externally funded research portfolio. It is a continuation of the research foundation Allforsk established in 1987, but with a history dating back to the early 1980s. The purpose of the restructuring was to establish an organisation suited to respond to research tenders from a wide range of funding bodies such as the Research Council of Norway, ministries and directorates, private businesses, and trade associations, etc. NTNU Social Research is a corporation owned in its entirety by NTNU.

​Nøkkeltall
Omsetning 2016: 90,1 millioner kroner
Antall årsverk 2016: 81,8
Medarbeidere desember 2016: 104 hvorav 62,5% kvinner


Omsettingsfordeling
Figuren viser hvordan omsettingen var fordelt i 2016.
oppdragsgivere2015.jpg
Basisbevilgninger 11%, Norges forskningsråd: 21%, Næringslivet: 9%, Offentlige kilder: 45% og Utlandet: 14%.

 
Ledelsen
Roger Lian - Direktør
Kari Laupstad - Administrasjonssjef
Gro Irene Solberg - Økonomisjef
Berit Berg - Forskningssjef, Mangfold og inkludering
Lars Wichstrøm - Forskningssjef, Oppvekst og utvikling
Tonje C. Osmundsen - Forskningssjef, Studio Apertura

​Key figures
Turnover 2016: 90,1 million Norwegian kroner
Number of FTEs 2016: 81.8
Associates December 2016: 104, of whom 62.5% female


Management
Roger Lian – Executive director
Berit Berg – Research director Diversity and Inclusion
Ellen Hoxmark – Temporary Head of Napha
Ann-Iren Kittang Jost – Research director CIRiS
Tonje C. Osmundsen – Research director Studio Apertura
Lars Wichstrøm – Research director Human Development
Kari Laupstad – Head of administration
Gro Irene Solberg – Finance manager


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning