Administrasjonen

Administrasjonen i NTNU Samfunnsforskning bidrar til instituttets verdiskaping, drift og profesjonalitet.

Administrasjonen tilrettelegger for forskning og formidling og yter service for instituttets ansatte og våre oppdragsgivere. Den bistår med administrativ støtte i forskningsprosjektene i tillegg til ordinære driftsoppgaver i instituttet.

Administrasjonen ivaretar også stabs- og støttefunksjoner for ledelsen i NTNU Samfunnsforskning.

Funksjonsområdene omfatter:

  • forskningsadministrativ støtte
  • økonomi
  • HR
  • IKT
  • kommunikasjon
  • arkiv
  • infrastruktur
  • eiendom
  • kantine

Administrasjonen: