Maria Lie-Gjeseth

Maria Lie-Gjeseths ansvarsområde er prosjekt- og økonomioppfølging overfor instituttets avdelinger, bilagshåndtering, fakturering, avstemminger og deltakelse i arbeid med rapportering og budsjettering.