Heidi Størkersen

Heidi Størkersen sine ansvarsområder er forvaltningsoppgaver knyttet til lønn, pensjon og forsikring. Hun vedlikeholder, kvalitetssikrer og gjennomfører lønnstransaksjonene i instituttet, og følger opp ansattes refusjoner på reiser/utlegg. Størkersen har ansvar for instituttets oppdatering av gjeldende lov og avtaleverk innen området, herunder instituttets egne forsikringsordninger. Størkersen ivaretar instituttets dialog med pensjonsleverandør, forsikringsmegler samt leverandører av de til enhver tid gjeldende reiseavtaler.