Vebjørn Halvorsen

Vebjørn Halvorsens ansvarsområde er å ivareta løpende driftsoppgaver og support ovenfor instituttets ansatte. Videre har han et særskilt ansvar for opplæring, veiledning og brukerstøtte på programvare og teknisk utstyr. Halvorsen deltar i IT-relaterte utviklingsoppgaver i tett samarbeid med IT-ansvarlig.