Slik arbeider NTNU Samfunnsforskning med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Her finner du informasjon om hvordan NTNU Samfunnsforskning arbeider for å overholde loven.

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven («Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid») trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om NTNU Samfunnsforskning

NTNU Samfunnsforskning AS er et uavhengig forskningsinstitutt med tilhørende nasjonalt kompetansesenter, og som arbeider innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og samfunnsrelaterte spørsmål. Det har over mange år vært et betydelig samfunnsvitenskapelig institutt i Norge, og har en tverrfaglig pro­fil. Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Instituttet driver sin virksomhet i Trondheim, og størstedelen av instituttet holder til i lokaler like ved NTNUs campus på Dragvoll.

Risikovurdering

Innkjøp omfattet av Lov om offentlige anskaffelser:

NTNU Samfunnsforskning jobber med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning eller skade i forbindelse med brudd på grunnleggende menneskerettigheter herunder brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til vår leverandørkjede.

NTNU Samfunnsforskning er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. I anskaffelsesprosessen kartlegger vi risiko knyttet til hvilken type anskaffelser som skal foretas.

I denne sammenheng er det etablert en risikomatrise som benyttes for innkjøp som omfattes av lov om anskaffelser. I anbudsprosessen vil det også stilles krav i konkurransegrunnlaget for å sikre at leverandøren/samarbeidspartneren ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vurdering av konsekvenser og risiko:

NTNU Samfunnsforskning har foretatt en gjennomgang og risikovurdering av leverandørkjeden for 2022 og frem til mai 2023. I denne gjennomgangen har vi ikke avdekket noen avvik i aktsomhetsvurderingen som kan knyttes til brudd på menneskerettigheter.

Vi oppdaterer disse vurderingene årlig for å kvalitetssikre våre leverandører.