Bli en av oss

Hos oss står medarbeideren i sentrum. Sterke faglige resultater avhenger av kompetente medarbeidere som i fellesskap utvikler både det faglige og sosiale miljøet på arbeidsplassen.

NTNU Samfunnsforskning trenger deg som vil bidra til samfunnsutvikling.

Åpne søknader

Vi ønsker å høre fra deg som tror at du vil trives hos oss, også når vi ikke har stillinger som er lyst ut. Send søknad til personal@samforsk.no.

Behandling av personopplysninger i åpne søknader:
Åpne søknader som ikke sendes via Jobbnorge, oppbevares i vårt fysiske og elektroniske personalarkiv, og slettes etter 6 måneder. Ved å sende inn en åpen søknad samtykkes det at vi lagrer data som kreves for å behandle din søknad.

Karriere og utvikling

Hos oss står et inkluderende og involverende arbeidsmiljø sentralt for å utnytte den enkelte medarbeiders potensial og kapasitet. Instituttet arbeider systematisk med karriere- og medarbeiderutvikling og tar i bruk egnede virkemidler for å styrke faglig kvalitet som støtter opp under arbeidsoppgavene som skal løses. Vi legger til rette for en faglig og meningsfull karriere.

Goder og velferdsordninger

NTNU samfunnsforskning er avhengig av motiverte medarbeidere. Vi har flere ordninger og goder som skal sikre at våre ansatte trives på jobb, og opplever en god balanse mellom jobb og fritid.

Som ansatt hos oss får du du:

 • Gode pensjonsordninger
  Vi har en pensjonsordning med maksimale sparesatser, og derav en av markedets beste pensjonsløsninger.

 • Personalforsikringer
  Vi har en god personalforsikring som sikrer deg dersom du blir rammet av ulykke eller sykdom.

 • Livsfaseorientert personalpolitikk
  Gjennom en god livsfasepolitikk legger vil til rette for dine behov i de forskjellige fasene i yrkeslivet.

 • Inkluderende Arbeidsliv
  Vi har en handlingsplan som benyttes som et verktøy i det daglige og systematiske arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

 • Treningstilskudd
  Vi støtter en aktiv livsstil! Dette gjør vi blant annet gjennom treningskampanjer på jobb og gjennom å subsidiere treningsavgift for ansatte.

 • Kantine
  I vår kantine får du brødmat, salatbar og enkle varmretter til gunstige ansattpriser. Kaffe og te er selvfølgelig gratis.

 • Ekstra fri mellom jul og nyttår
  Hos oss får du en ekstra friuke mellom jul og nyttår, uten å måtte bruke av dine ordinære feriedager.

 • Full lønn under sykdom og foreldrepermisjon
  Vi utbetaler full lønn under sykdom inntil ett år. Du får også full lønn under foreldrepermisjon.

 • Velferdstiltak
  Vi har en egen velferdsgruppe som jevnlig sørger for å arrangere sosiale tiltak ved instituttet.

Møt noen av oss!


Portrettfoto av Andre Karlsen foran bokhylle på et kontor
André R. Karlsen, stipendiat sikkerhetsforskning, Studio Apertura Foto: NTNU Samfunnsforskning AS

- Det fine med å ta doktorgraden ved NTNU Samfunnsforskning, er at jeg blir koblet på relevante prosjekter. Prosjektene fungerer som forskertrening for meg, og jeg får være med på idéutvikling, datainnsamling, analyse og presentasjon. Jeg får også tilgang på langt mer data enn jeg ville klart å samle inn på egen hånd. Det er fantastisk å kunne diskutere funnene med svært kompetente forskere på huset. Det er også meningsfylt at forskningen vi gjør har verdi for samfunnet.

Joakim Caspersen, Forskningssjef / Forsker 1, Mangfold og inkludering

- NTNU Samfunnsforskning er en arbeidsplass hvor du kan utvikle deg, samtidig som vi jobber med forskning som betyr noe for mange. Og på veien blir du også kjent med interessante mennesker, med hver sine spesialfelt. Romfartsteknologi, velferdsteknologi og politikkens betydning for oppvekst arm i arm. Det er inspirerende.

Bilde av Berit Nilsen, foran kontormiljø.
Berit Therese Nilsen, forsker energifeltet, Studio Apertura

- Her ved NTNU Samfunnsforskning på vår avdeling Studio Apertura får jeg jobbe med flinke og hyggelige kolleger og tema jeg er interessert i. Det er både motiverende og nødvendig å jobbe på tvers av fag og landegrenser for å komme videre i det grønne skiftet. Det får jeg muligheten til her. Store og langvarige prosjekt er også godt egnet for studentoppgaver, som vi samarbeider med ulike institutt på NTNU om.