NAPHA

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) er NTNU Samfunnsforsknings eget kompetansesenter, til for kommunene i Norge. Senterets oppgave er å styrke og påvirke utviklingen av psykisk helsetjenester, i særlig grad for målgruppen voksne.

Les mer om avdelingen
Se utvalgte prosjekter