Ny og oppdatert FACT-håndbok fra NAPHA

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er en behandlingsmodell som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, som ofte har rusproblemer, og med et lavt funksjonsnivå på mange livsområder. Nylig publiserte Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) en ny og oppdatert håndbok for personer som jobber med FACT.

HÅNDBOK: Innholdet i boka er først og fremst rettet mot FACT voksen-team, men mye av stoffet er også relevant for FACT ung-team. (Foto: skjermdump av forsiden på FACT-håndboka)

Den nylig publiserte FACT-håndboka er en videreutvikling av den gamle. Nyutgivelsen har med mange av de samme elementene, men også en del nytt. Blant annet inneholder den beskrivelser muligheter for lokale tilpasninger, uten at man fjerner seg fra modellbeskrivelsen, slik at FACT-team rundt om i landet kan tilpasse til sine behov.

– FACT-håndboka har en beskrivelse av modellen med utgangspunkt i både by og land, sier faglig rådgiver i NAPHA og en av hovedforfatterne bak håndboka, Gaute Strand.

– Den beskriver rommet for tilpasning av FACT-modellen – uten av den forlater modellen, og har beskrivelser helt fra du får en ide om å starte et FACT-team, til du etablerer team og helt inn i driftsfasen.

Boka har praktiske vedlegg og lenker til aktuelle kilder og ressurser, og blant annet eksempler på prosjektrapporter, behandlingsplaner, samarbeidsavtaler og hvordan man kan skrive en søknad til statsforvalteren om tilskuddsmidler og lignende.

Juridiske utfordringer og løsninger

I FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. På denne måten får personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk hjelp fra tverrfaglige team der de er. For at de som mottar hjelp fra teamet skal få helhetlig og integrert behandling skal FACT-team være satt sammen av ansatte fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, to tjenestenivåer som har ulike lovverk. Det har ført til at mange FACT-team har opplevd utfordringer med å etablere team fordi det utfordrer mye av det juridiske.

– Det er også derfor et eget kapittel i boka som tydeliggjør hvordan et FACT-team kan etablere seg i et juridisk landskap som kanskje ikke passer til modellen, forklarer Strand.

Portrettbilde av Gaute Strand. Foto.
Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA

Flere bidragsytere

NAPHA bidrar gjennom årlige oppdrag fra Helsedirektoratet til implementering av FACT-modellen siden denne ble introdusert i Norge for over ti år siden.

Strand, som er hovedforfatter, og kollegene Gretha Evensen, Trond Hatling, Turid Møller Olsø og Lisbeth Christensen ferdigstilte håndboka denne uken, og den er nå tilgjengelig som nedlastbar PDF.

– Vi har også fått mye hjelp fra etablerte FACT-team i utarbeidelsen, og takker så mye for innsatsen. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har også vært med i arbeidet, i tillegg til at Helsedirektoratet har vært med som innspillsaktør.

Vil du vite mer? Kontakt oss!