Gaute Erik Strand

Gaute Erik StrAND er prosjektleder for NAPHAs oppfølging av ACT/FACT-utprøvingen i Norge. I tillegg deltar han i et prosjekt om samhandling.

Strand er utdannet psykiatrisk sykepleier, med flere års erfaring som tjenesteutøver innen psykisk helsearbeid. I akuttpsykiatrien opparbeidet han seg relasjonskompetanse og kunnskap om diagnoser, symptomer og medisin. Denne erfaringen og kunnskapen var svært nyttig å ha da hanbegynte å jobbe ambulant innen psykisk helsearbeid i en liten bykommune. I tillegg har han jobbet som behandler og jobbspesialist i et flerfaglig team, sammensatt med kompetanse fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Han er opptatt av at brukerkompetanse får større innflytelse i psykisk helse- og rustjenestene. Nettverksarbeid og ambulant virksomhet er også blant interessefeltene, og han har flere videreutdanninger innen disse områdene.

Publikasjoner