Pågående prosjekt

ACT/FACT

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Periode
01.02.2009 - 01.02.2026
Avdeling
NAPHA

NAPHA har siden 2009 bistått Helsedirektoratet i etablering og spredning av tjenester etter ACT/FACT-teammodellen i Norge. Dette er tverrfaglige team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Behandlingen flyttes ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. NAPHA tilrettelegger for komptanseutvikling og implementering av tjenestemodellene og driver et opplæringsprogram i samarbeid med NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.