Pågående prosjekt

Psykologer i kommunene

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Periode
01.03.2009 -
Avdeling
NAPHA

Frem til 2009 var få psykologer ansatt i kommunene. NAPHA arbeidet med Helsedirektoratets satsing på rekruttering og integrering av psykologkompetanse i psykisk helse- og rustjenestene og forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene i flere faser. I 2009-2013 med modellutprøving og nettverkssamlinger (5 regionale og 1 nasjonal for psykologene. I 2013-2019 ved å bistå kommunene i å gjøre nytte av tilskuddsordningen Psykologer i helse- og omsorgstjenester. I 2019 ble det innvilget tilskudd til 617 psykologstillinger, fordelt på 383 kommuner/bydeler.

Fra 2020 er kommunene pålagt å ha knyttet til seg psykolog og tilskuddsordningen er avsluttet. NAPHA har ikke lenger en like definert rolle i oppfølgingen av de kommunalt ansatte psykologene, men vil bistå kommuner og andre kompetansesentre ved behov – inkludert gjennomføring a regionale nettverkssamlinger. I 2016 ga NAPHA ut heftet «Psykolog i kommunen – en medspiller» - med fagstoff og praktiske eksempler til inspirasjon og nytte for psykologer som står overfor en jobb i kommunen, deres kollegaer og samarbeidspartnere i kommunene og til kommuner som skal ansette psykologer.