Kjetil Orrem

Kjetil Orrem er utdannet psykolog, med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Kjetil har vært ansatt ved NAPHA siden 2013, og er i dag koordinator for NAPHAs arbeid i region vest, som omfatter Rogaland og Vestland. Han er ellers tilknyttet NAPHAs prosjektgrupper med fokus på hhv. samhandling og arbeid og psykisk helse, og har i flere år fulgt opp myndighetenes satsing på psykologer i kommunene og Rask psykisk helsehjelp. I perioden 2013-2019 var han fagredaktør for NAPHAs nettsider.

Før oppstart ved NAPHA jobbet han åtte år ved NAV Arbeidsrådgivning Sør-Trøndelag, en fylkesdekkende spesialenhet som primært bistår de lokale NAV-kontorene i enkeltsaker der brukerne sliter med psykisk helseproblematikk. I tillegg drev han jevnlig veiledning overfor NAV-ansatte knyttet til arbeid med denne brukergruppen, og undervisningsarbeid rundt psykisk helse både internt i NAV og overfor arbeidsgivere.

Tidligere har Kjetil klinisk erfaring fra ulike avdelinger innenfor psykisk helsevern, og har også jobbet en periode i PPT for videregående skole, i tillegg til å ha drevet privat praksis og hatt diverse undervisningsarbeid, blant annet ved NTNU. Både i NAV, psykiatrien og fylkeskommunen (PPT) har han erfart hvilke begrensninger som ligger i manglende samarbeid mellom ulike aktører innen omsorgs- og velferdssektoren, og han ser derfor viktigheten av at en aktør som NAPHA bidrar til å forbedre disse mekanismene.

Publikasjoner