God hjelp når det trengs : Lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-548-6
Avdeling
NAPHA
​​Hovedmålet med fagheftet er å gi eksempler på hvordan kommunene kan bygge opp gode lavterskeltilbud til mennesker med lettere rus- eller psykisk helseutfordringer.