Om oss

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) er NTNU Samfunnsforsknings eget kompetansesenter, for kommunene i Norge. Senterets oppgave er å styrke og påvirke utviklingen av lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester, i særlig grad for målgruppen voksne.

NAPHA retter sitt arbeid mot ansatte i 357 kommuner, fordelt på ca. 17 500 årsverk (tall fra 2023).

Senteret ble etablert i 2008 for å bedre kunnskapsgrunnlaget for disse tjenestene.

NAPHA

Senteret samler inn, sprer og legger til rette for deling av kunnskap i hele Norge, med utgangspunkt i både forskning, erfaringskunnskap og kunnskap fra brukerne selv. NAPHA skal være nyttig for kommunene og påvirke utviklingen av det kommunale arbeidet rettet mot voksne med psykiske helseproblemer.

Senteret samarbeider med relevante fag- og kompetansemiljø og skal vurdere behov for tiltak som hever kompetansen i norske kommuner. Senteret skal legge vekt på sammenhenger mellom psykisk helse-feltet og rusfeltet. Kontakt med kommunene, ulike nettverk, brukerorganisasjoner og andre fagmiljøer er sentralt for NAPHAs arbeid.

NAPHA etablerer og utvikler faglige nettverk og arenaer for kunnskap og samarbeid mellom kommuner og andre miljøer med kompetanse på psykisk helsearbeid. Nettsiden napha.no er en viktig arena for ny kunnskap. Der deler ansatte i kommunene, brukere, pårørende og ansatte i NAPHA erfaringer.

Senterets ansatte har erfaring og kompetanse fra praksisfeltet og offentlige etater, fra forskning, og utdanning og bruk av tjenester, og fra formidling, medier og kommunikasjon.

Driften av NAPHA er helfinansiert av Helsedirektoratet.

Leder i NAPHA:

Post- og besøksadresse:
NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
2. etasje