Logg på
Forside Avdelinger Skip Navigation LinksStudio Apertura

Studio Apertura

Studio Apertura

​​​​​​​​​Studio Aperturas overordnede forskningstema er organisasjoner, der det overordnede målet er å utvikle ny og forskningsbasert kunnskap om organisasjoners utfordringer og muligheter, i en tid preget av teknologisk utvikling, forandringer og omstilling.

​Se video om noe av det vi skal jobbe med i 2018: 

Utgangspunktet for dagens virksomhet var et femårig forskningsinitiativ – Program for anvendt koordineringsteknologi –  PAKT – (1993-1997), og som var initiert og finansiert fra Statoil, med Telenor som partner. Studio Apertura ble etablert som egen forskningsenhet i 1998.

Apertura er latin og betyr åpning. Navnet er valgt fordi en har som ambisjon å ha åpne kanaler mellom teori og praksis, å utvikle samarbeid mellom akademia og næringsliv/forvaltning, og å få til faglig utvikling gjennom flerfaglig samarbeid. Staben består av forskere med bakgrunn i samfunnsfag, teknologi, informatikk og humaniora.

Aktiviteten består av anvendte og grunnforskningsorienterte prosjekter, kurs- og opplæringsvirksomhet. Prosjektene finansieres av bedrifter, offentlige etater, Norges Forskningsråd og andre samarbeidspartnere.

Mange av forskningsprosjektene gjennomføres i samarbeid med teknologiske fagmiljøer ved NTNU og Sintef. Det er også prosjektsamarbeid med helsefaglige miljøer og med andre forskningsinstitutter. Mye av forskningen skjer i nær tilknytning til praksisfeltet. Praksisnær forskning gir også grunnlag for mastergrads- og doktorgradsstudier.

Mission

Our mission is to develop new research-based knowledge about organizational challenges and opportunities, in an era of technological development, change and restructuring.


Strategic areas of focus

Studio Apertura focuses on four strategic areas:   

 • Organizational conditions for innovation
 • Safety and security in operating activities
 • Distributed work and collaboration based on information and communications technology (ICT)
 • Restructuring and organizational development
 • We have an interdisciplinary approach and develop our projects in close cooperation with private- and public-sector enterprises.

 

Applications of our knowledge

Studio Apertura applies its expertise in several areas, including:

 • Offshore oil and gas
 • Maritime operations
 • Aquaculture
 • Transportation
 • Health
 • Building and construction activities

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning