Logg på
Forside Avdelinger Skip Navigation LinksStudio Apertura

Studio Apertura

Studio Apertura

​​​​​​​​​Studio Aperturas overordnede forskningstema er organisasjoner, der det overordnede målet er å utvikle ny og forskningsbasert kunnskap om organisasjoners utfordringer og muligheter, i en tid preget av teknologisk utvikling, forandringer og omstilling.

​Se video om noe av det vi skal jobbe med i 2018: 

Utgangspunktet for dagens virksomhet var et femårig forskningsinitiativ – Program for anvendt koordineringsteknologi –  PAKT – (1993-1997), og som var initiert og finansiert fra Statoil, med Telenor som partner. Studio Apertura ble etablert som egen forskningsenhet i 1998.

Apertura er latin og betyr åpning. Navnet er valgt fordi en har som ambisjon å ha åpne kanaler mellom teori og praksis, å utvikle samarbeid mellom akademia og næringsliv/forvaltning, og å få til faglig utvikling gjennom flerfaglig samarbeid. Staben består av forskere med bakgrunn i samfunnsfag, teknologi, informatikk og humaniora.

Aktiviteten består av anvendte og grunnforskningsorienterte prosjekter, kurs- og opplæringsvirksomhet. Prosjektene finansieres av bedrifter, offentlige etater, Norges Forskningsråd og andre samarbeidspartnere.

Mange av forskningsprosjektene gjennomføres i samarbeid med teknologiske fagmiljøer ved NTNU og Sintef. Det er også prosjektsamarbeid med helsefaglige miljøer og med andre forskningsinstitutter. Mye av forskningen skjer i nær tilknytning til praksisfeltet. Praksisnær forskning gir også grunnlag for mastergrads- og doktorgradsstudier.

Mission

Our mission is to develop new research-based knowledge about organizational challenges and opportunities, in an era of technological development, change and restructuring.


Strategic areas of focus

Studio Apertura focuses on four strategic areas:   

 • Organizational conditions for innovation
 • Safety and security in operating activities
 • Distributed work and collaboration based on information and communications technology (ICT)
 • Restructuring and organizational development
 • We have an interdisciplinary approach and develop our projects in close cooperation with private- and public-sector enterprises.

 

Applications of our knowledge

Studio Apertura applies its expertise in several areas, including:

 • Offshore oil and gas
 • Maritime operations
 • Aquaculture
 • Transportation
 • Health
 • Building and construction activities

 • Asle Gauteplass
  Forsker 2
  Tlf. 986 58 806 /E-post
 • Berit Therese Nilsen
  Forsker 2
  Tlf. 995 34 676 /E-post
 • Catharina Lindheim
  Forsker 2
  Tlf. 920 27 879 /E-post
 • Ellen Knudsen
  Kontorleder
  Tlf. 416 63 463 /E-post
 • Gudveig Gjøsund
  Seniorforsker
  Tlf. 918 97 239 /E-post
 • Hans Donali Tilset
  Forsker 3
  Tlf. 480 49 194 /E-post
 • Håkon Fyhn
  Seniorforsker
  Tlf. 917 43 561 /E-post
 • Jens Petter Johansen
  Forsker 3
  Tlf. 932 86 873 /E-post
 • Jens Røyrvik
  Seniorforsker
  Tlf. 943 10 996 /E-post
 • Kristine Vedal Størkersen
  Seniorforsker
  Tlf. 992 65 896 /E-post
 • Kristoffer Nergård
  Stipendiat
  Tlf. 473 86 804 /E-post
 • Lars Andersen
  Forsker 1 / Forskningsleder
  Tlf. 928 85 305 /E-post
 • Lillian Waagø
  Forsker 2
  Tlf. 980 34 905 /E-post
 • Lisbeth Øyum
  Seniorforsker
  Tlf. 957 27 077 /E-post
 • Lucia Liste Munõz
  Forsker 2
  Tlf. 909 58 876 /E-post
 • Marie Nilsen
  Forsker 3
  Tlf. 922 49 917 /E-post
 • Marit Schei Olsen
  Forsker 3
  Tlf. 907 70 342 /E-post
 • Martin Rasmussen
  Seniorforsker
  Tlf. 911 16 579 /E-post
 • Per Morten Schiefloe
  Forsker 1
  Tlf. 901 15 516 /E-post
 • Stian Antonsen
  Forsker 1
  Tlf. 997 13 739 /E-post
 • Tonje Osmundsen
  Forskningssjef
  Tlf. 982 17 758 /E-post
 • Torgeir Kolstø Haavik
  Forsker 1
  Tlf. 400 41 193 /E-post
 • Vilde Steiro Amundsen
  Forsker 3
  Tlf. 478 54 802 /E-post

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning