Yrkesretting og relevans i praksis - En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige studieprogram

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-325-3

​Denne rapporten er en delrapport i forskningsprosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Forskningsprosjektet ledes av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), mens NTNU Samfunnsforskning har ansvaret for den foreliggende delrapporten.

Det overordnede målet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte yrkesretting og relevans kan bidra til økt motivasjon for opplæringen og læringsutbytte for elevene, og dermed sannsynligheten for at de gjennomfører videregående opplæring.