Nr. 4/19: Yrkesfagelevers utbytte av intensivundervisning i matematikk

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-8150-171-3 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten gir en dokumentasjon av kortsiktige virkninger av intensivundervisning i matematikk. Målgruppen for intensivundervisningen var elever på Vg1 yrkesfag, i hovedsak elever på utdanningsprogrammene Helse og oppvekst og Teknikk og industriell produksjon. Tiltaket ble gjennomført på alle 50 skoler med de relevante utdanningsprogrammene i fylkene Vest-Agder, Rogaland, tidligere Sør-Trøndelag og Nordland i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Målgruppen for intensivundervisningen var om lag den tredjedelen av elevene med svakest matematikkompetanse. Prosjektet er en del av utprøvingene som følger av Spor 2 i Program for bedre gjennomføring.