Nr. 5/16: Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektoren

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
ISBN 978-82-8150-143-0 / ISSN 1504-5226
​​Målsettingene for institusjonene i høyere utdanning er ifølge Lov om universiteter og høgskoler å tilby høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet, utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, samt formidle kunnskap om virksomheten og forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater. Målsettingene for institusjonene er altså mange og komplekse og i utgangspunktet kan det reises spørsmål ved om det er ønskelig å etablere et meningsfylt system for måling av resultater i sektoren. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i at informasjon er ønskelig, selv om den ikke nødvendigvis reflekterer alle målsettinger.