Elevundersøkelsen 2011 - Analyse av Elevundersøkelsen 2011

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-249-2
​Denne rapporten er hovedrapporteringen fra Elevundersøkelsen 2011. Det er tidligere rapportert tall som omhandler mobbing, diskriminering og uro i klasserommet samt analyser av indeksene som er presentert på Skoleporten.