Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014-2018. En gjennomgang

​Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet Håndtering av vold og trusler i NAV. En gjennomgang av tiltak og implementering av kunnskap. Forskningen er finansiert med FOU-midler fra NAV. Prosjektperioden har vart fra juli 2017 til august 2018. Andre fase av prosjektet fortsetter høsten 2018 hvor vi sammen med NAV sørger for læring internt basert på prosjektet. Vi har i prosjektet undersøkt sikkerheten og hvordan man håndterer vold og trusler i NAV. Bakgrunnen har vært det arbeidet som Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV for øvrig gjorde for å øke sikkerheten for sine ansatte i etterkant av drapet på en ansatt ved NAV Grorud i 2013. Prosjektet har vurdert tiltakene knyttet til håndtering av vold og trusler som organisasjonen har satt i verk sentralt, regionalt og lokalt etter denne hendelsen. I prosjektet har vi ikke unnlatt å komme med kritiske bemerkninger, men blikket har like mye vært på læring av det som er gjort og eksempler på god praksis.​