Irene Wormdahl

Irene Wormdahl er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut og har en doktorgrad i medisin og helsevitenskap fra 2022. Hun jobbet som faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha) fra 2013 til 2022. Fra høsten 2022 har hun vært ansatt som forsker 2 ved avdeling for Psykisk helsearbeid. Fra tidligere har Irene bred arbeidserfaring fra barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og kommunalt psykisk helsearbeid.

Irene har vært involvert i flere av Naphas satsningsområder, som favner bredt innenfor psykisk helsearbeid i Norge. Hun har vært prosjektleder for satsninger som recoveryorientering av psykiske helsetjenester, implementering av ACT/FACT-team i Norge, og Naphas regionale arbeid i Møre og Romsdal og Buskerud. I sin doktorgrad forsket Irene på tjenesteutvikling innen kommunale psykiske helsetjenester med formål om å forebygge bruk av tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern. Ved avdeling for psykisk helsearbeid er Irene involvert i forskningsprosjekter rettet mot Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), boligsosialt arbeid, recoveryorienterte psykiske helsetjenester og tvangsbruk innen psykiske helsetjenester.

Publikasjoner