Ansatte's erfaringer med faktorer innen kommunale psykiske helsetjenester som kan påvirke forløpet mot tvangsinnleggelser

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
NAPHA

Navn på arrangementet: TvangsForsk seminar

Dato fra: 12. oktober 2021 Dato til: 13. oktober 2021

ARRANGØR: TvangsForsk - Nasjonalt forknings nettverk