Tidligere erfaringer fra lærerspesialistordningen

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
​Om lag 200 lærere ble høsten 2015 ansatt i et toårig engasjement som lærerspesialister. Til sammen 169 barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet får på denne måten delta i en utprøving av lærerspesialistordningen. NIFU og NTNU Samfunnsforskning evaluerer utprøvingen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Delrapporten fra evalueringen, som forteller om erfaringer fra de første månedene av lærerspesialistenes arbeid i skolen, er nå tilgjengelig og kan lastes ned fra våre nettsider.