Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse? - Faktorer som påvirker ekskludering og inkludering i skolen

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-506-6
​Denne rapporten er initiert av Norges Handikapforbund (NHF) og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) som fikk finansiering til å gjennomføre et større prosjekt for å sette et nytt offentlig fokus på inkludering av funksjonshemmete barn i undervisningsfelleskapet. Denne rapporten er en del av det prosjektet som er finansiert av Utdanningsdirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.