Nr. 4/20: Ressursbruk i levekårsutsatte byområder

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
ISBN 978-82-7570-621-6
​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler og foreslå tiltak. I forbindelse med utredningsarbeidet for ekspertutvalget, ble det utlyst et forskningsprosjekt om offentlige utgifter i enkelte byområder i de store byene i Norge. Denne rapporten er et svar på denne utlysningen.